המונח לייזר LASER הוא ראשי תיבות של Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation או בעברית : הגברת אור המתקבלת בתהליך של פליטה מאולצת של קרינה.

מכשיר לייזר מייצר קרן (אלומה) אור המורכבת כמו כל אור אחר מחלקיקים זעירים בשם פוטונים.
אור מתפשט במרחב בצורה של גלים אלקטרומגנטיים.
גלים אלה מסודרים בספקטרום אלקטרומגנטי שבו שלושה חלקים עיקריים: תחום נראה לעין. תחום אולטרא סגול ותחום אינפרא אדום. האור הנראה הוא למעשה כל צבעי הקשת וכידועה הקשת מוגדרת ע”י צבע כחול-סגול מצד אחד וע”י אדום מצד שני. כל אורכי הגל (צבעים) בהמשך לכחול, שייכים לתחום האולטרא סגול, כל אלה שבהמשך לאדום שייכים לתחום האינפרא אדום.

מקור אור רגיל, כדוגמת נורת להט, פולט אור לכל הכיוונים ובמגוון צבעים (אורכי גל) רחב. העין שלנו רואה את מגוון הצבעים הזה כאור לבן ( או צהבהב).
לכל גל אלקטרומגנטי יש שם. השם הזה הוא אורך הגל של אותה קרן אור.
אורך גל מבוטא במידות אורך קטנות ( מיקרומטר, נאנומטר).
אורך גל קובע את התכונות הפיסיקליות של אותה קרן אור שנקראת לייזר.

היציאה של זרם הפוטונים ( קרן אור ) ממכשיר הלייזר יכולה להיות רציפה או פולסית.
פולס בלייזרים רפואיים נמשך בד”כ עשרות או מאות מיקרו שניות או מילישניות.
מפגש בין אנרגית אור הנצורה בקרן לייזר לבין רקמת מטרה גורם לשינוים ברקמה. השינוי יכול להיות כימי-ביולוגי, חום או גל הלם אקוסטי.
מנגנון רציף מסוגל ליצור שינוי כימי-ביולוגי או חום, כאשר מנגנון פולסי מסוגל ליצור את כל שלושת השינויים.

פוטוכימית Photochemical – לדוגמא פוטוסינתזה בעלים ירוקים בהשפעת שמש. דו תחמוצת הפחמן הופכת לחמצן.
פוטו תרמית Photothermic – המרת אנרגית אור שבקרן הלייזר לחום. פעולה חשובה בעיקר ברקמה רכה. החום גורם לאידוי (Vaporization ) הנוזלים של רקמה רכה.מידת החימום קובעת את אופי השינוי ברקמה: חיתוך, חיטוי וכו’.

פוטואקוסטית Photoacoustic – מנגנון פעולה ברקמה קשה. חימום לטמפרטורה גבוהה מאוד (אלפי מעלות) בזמן קצר מאוד (כמה עשרות מיקרו שניות) יגרום לעליה דרמטית בלחץ בתוך הרקמה ולהיווצרות גל אקוסטי. גלי הלם אקוסטיים אחראיים על קריעה (Disruption )של רקמה קשה.

ע”מ לטפל ביעילות ברקמה קשה יש צורך בכמות אנרגיה רבה מאוד בזמן קצר מאוד ( כמובן בנוסף לאורך גל המתאים).
פעולה זו מתאימה ללייזרים פולסיים. ככל שזמן הפולס קצר כך יעילותו גבוהה יותר בנתוני אנרגיה זהים.